Typer av parterapi

Typer av parterapi

Den vanligaste formen är parterapi som baseras på systemteori vilket är ett begrepp i psykologin. Detta innebär att parrelationen är ett system där båda parter deltar i systemet och påverkar systemets helhet och varandra.

I detta synsätt på parbildning och relationer betyder att båda parter måste vara akrivt delaktiga för att kunna åstadkomma en förändring. För att detta ska fungera måste båda parter vara oppän och ärliga med sina tankar gällande problem, vad som är bra och vad de upplever skapar konflikter.

Det finns även andra sätt att angripa det som gnager i parkonflikter såsom:

  • IBCT - Integrativ Beteendeterapi - Fokus på att få acceptans för den andres beteenden, åsikter och tankar.
  • KBT - Kognitiv BeteendeTerapi - Fokus på kommunikationssätt och beteenden.
  • EFT - Emotionellt Fokuserad Terapi - Fokus på att bryta destruktiva och öka förståelsen för varandras känslor. Syftar till att skapa en team-känsla genom att bli mer öppna gentemot varandra.
  • IRT - Imago Relationsterapi - Fokus på att förvandla en konflikt till en möjlighet för att låtar paret läka såren och växa i förhållandet.

IBCT- Integrativ beteendeterapi för par

IBCT- Integrativ beteendeterapi för par

IBCT står för Integrative Behavioral Couple Therapy som är en välbeprövad terapimetod för par som går ut på att terapeuten gör en beteendeanalys. IBCT-behandlingen har stöd i forskning vilket inte går att säga med många andra terapimetoder. IBCT-metoden började tas fram på 1970-talet i USA. Några tongivande personer i detta arbete var de båda familjeterapeuterna Andrew Christensen och Neil S. Jacobson som år 1995 publicerade Integrative Behavioral Couples Therapy i Clinical Handbook for Couples Therapy.

Denna terapimetod får ut på att göra en beteendeanalys av förhållandet för att sedan arbeta med parternas känslor, åsikter och beteenden för att skapa acceptans för varandras olikheter. Initialt träffar familjeterapeuten paret en gång. Efter detta träffar samtalsterapeuten var och en i paret individuellt. Därefter träffas alla tre och parterapeuten förklarar hur hen ser på förhållandet och ger idéer på hur det ska kunna komma närmare varandra.

Sättet att göra det är att tillsammans gå igenom olika konfliktområden men även prata om de styrkor paret har. En viktig del i IBCT-metoden är att paret tränar problemlösning på egen hand, öka mottagligheten för att ta emot återmatning och kritik samt öka förmågan att uttrycka känslor.

KBT – Kognitiv beteendeterapi

KBT – Kognitiv beteendeterapi

KBT står för Kognitiv BeteendeTerapi, Cognitive Behavioral Therapy - CBT, och är ett paraplybegrepp för olika former av beteendeterapi. Inom KBT finns det kognitiv beteendeterapi som är inriktat för par.

Inom den kognitiva beteendeterapin klassas beteenden inte enbart till din eller din partners handling utan även till era tankemönster och kroppsliga uttryckssätt. Man ser inte bakåt och fokuserar istället på hur paret kommunicerar och att acceptera det som inte går att ändra. Denna behandlingsmetod anses i forskingen som effektiv att bryta invanda mönster, tankar och handlingar.

Den vanligast förekommande metoden inom KBT är ICBT, Integrative Behavioral Couple Therapy, som beskrivs ovan.

EFT – Emotionellt Fokuserad Terapi

EFT – Emotionellt Fokuserad Terapi

EFT står för Emotionellt Fokuserad Terapi, Emotionally Focused Therapy, som är en terapimetod inriktad på par och familjer där de emotionella banden ligger i fokus. EFT-metoden togs fram av kanadensiskan Sue Johnson och har stark koppling till vad man inom psykoterapin kallar anknytningsteorin. I anknytningsteorin kommer det en tydliga inslag hur barndomen varit och hur denna påverkat en persons synsätt och tankar i vuxenlivet

Vid EFT-terapi används normalt 8-20 terapisamtal för att komma tillrätta med problemen och de missriktade känslorna. Målet vid en EFT-behandling är att paret eller familjen ska skapa en team-känsla och skapa mer öppenhet gentemot varandra.

IRT - Imago RelationsTerapi

IRT - Imago RelationsTerapi

IRT står för Imago RelationsTerapi och är en terapimetod som är en blandning mellan Psykodynamisk terapi och Kognitiv beteendeterapi. IRT-metoden utvecklades under 1980-talet av makarna Harville Hendrix and Helen Hunt.

De viktiga komponenterna i Imago RelationsTerapi är återberättandet, bekräftandet och inlevelsen. Dessa tre komponenter är centrala för att båda parter ska känna sig lyssnade på och få förståelse för varandras livssituation.


Intressant om parterapi

Här finner ni mycket värdefull information och tips om parterapi men också en del lustigt gällande parterapeuter.

Bra böcker för bättre parrelationMeny - Parterapi
Till förstasidan på www.parterapi.nuHögst upp på sidanLängst ned på sidan
SverigeUtomlandsFöretagNyheter